O nás

Hlavním účelem je rozvoj a propagace poradenství pro pozůstalé.

Sdružení usiluje o:

a) zpracování koncepce poradenství pro pozůstalé,
b) spolupráci s orgány veřejné správy a samosprávy,
c) podílení se na řešení aktuálních otázek z oblasti poradenství pro pozůstalé,
d) realizaci výzkumné činnosti v této oblasti,
e) připomínkování legislativních norem z oblasti pohřebnictví,
f) vzdělávání poradců pro pozůstalé,
g) supervizi v této oblasti.

Mezi doprovodné aktivity se především řadí:
a) pořádání seminářů a konferencí,
b) pořádání debat,
c) publikační a dokumentační činnost,
d) poskytování supervize.