Aktuální informace k tématu pohřbívání

Milí kolegové,

k našemu diskutovanému tématu ještě na základě komunikace s MMR dodáváme:

1) v případě, že zemře člověk bez covid, je s jeho tělem nakládáno způsobem obvyklým – tzn. může být oblečen, hygienicky zaopatřen. Často je v Listu o prohlídce zemřelého v kolonce 13b od lékaře uvedeno: „Pohřeb dle místních zvyků“.

2) v případě pohřbu covid+ odkazujeme na aktualitu MMR: https://mmr.cz/cs/ministerstvo/pohrebnictvi/aktuality

Sdílejte tento článek: