Členství

Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, po schválení členskou schůzí.

Požadavky pro vstup do Asociace:

 • úspěšné složení zkoušky z profesní kvalifikace Poradce pro pozůstalé kód 69-020-M
 • zaslání přihlášky společně s kopií osvědčení o zkoušce

Bližší informace o kurzu Poradenství pro pozůstalé a získání profesní kvalifikace naleznete zde.

Výše členského příspěvku činí 400,- Kč/rok a platba za daný rok probíhá v průběhu měsíce ledna. Pokud nebude členský příspěvek uhrazen v uvedeném termínu, členství v APPP zaniká.

Číslo účtu: 2100801453/2010 (ve zprávě pro příjemce bude uvedeno jméno a příjmení)

Důležité dokumenty: Přihláška APPP a kompletní Stanovy spolku.


VEDENÍ SPOLKU:

PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková (předseda)
Mgr. Magdalena Edlová, DiS. (místopředseda)
PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D. (tisková mluvčí)
Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D. (pokladník)
Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D. (tajemník)
Eva Švecová (zastupující tajemník)


ČLENOVÉ SPOLKU:

Susan Horká Apltová apltovaz@seznam.cz Praha – Lety
Hana Bíbová Sokolov
Mgr. Jana Březinová Horka nad Moravou
PhDr. Radka Bužgová, PhD. Ostrava
Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D. Brno
Mgr. Zlatica Dorková, PhD. zlatkadorkova@seznam.cz Olomouc
Mgr. Magdalena Edlová, DiS. edlova@atlas.cz Klatovy
Mgr. Lucie Erbenová rychlikova.lucka@seznam.cz Holice
PhDr. Alena Kovář Gabrielová, Ph.D. psychoterapie-akg@email.cz Kouřim
Mgr. Monika Hasalová info@monikahasalova.cz České Budějovice
Mgr. Renata Horňáková r.hornakova@seznam.cz Jihlava
PhDr. ThLic. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D. Dřevohostice
Bc. Milena Hrdličková, DiS. Rosice u Brna
Jan Ille jan.ille@centrum.cz Brno
Jenifer Kaločová jenifer.kalocova@gmail.com Ostrava
Zdeňka Kaňáková nifija@seznam.cz Frýdek – Místek
PhDr. Ružena Kánovská kanoru@orangemail.sk Bratislava
Mgr. Lenka Knitlová Kostelec nad Orlicí
Ing. Eva Kolafová kolafovaeva@seznam.cz Franiškovy Lázně
Mgr. Petra Kouřilová petra.kourilova@fnbrno.cz Brno
PhDr. František Kšajt ksajt@seznam.cz Karlovy Vary
Magda Kümmelová Dubné
Mgr. Martin Marcinko martin.marcinko@centrum.cz Klatovy
Mgr. Bc. Miroslava Tobia Matějková Olomouc
PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková Litomyšl
Bc. Ludmila Nováková ludminov@seznam.cz Zábřeh
ThLic. Jana Nováková, PhD.  Postřelmovská 14 Zábřeh
Mgr. Jolana Novotná Tišnov
Mgr. Denisa Pavlacká Břeclav
Mgr. Zuzana Peštová jbczuza@seznam.cz Jablonec nad Nisou
Mgr. Radmila Platková poradcepropozustale@gmail.com Bojkovice
Bc. Lenka Pumrová Pumrovalenka@seznam.cz Hradec Králové
Eliška Syrovátková Praha
Dagmar Šléglová dagmar.sleglova@klarapomaha.cz Brno
PhDr. N. Špatenková,Ph.D. n.spatenkova@gmail.com Šternberk
Eva Švecová eva.svecova@centrum.cz Luka nad Jihlavou
Mgr. Kateřina Tichá, DiS. tichaka@email.cz Olomouc
Mgr. et Bc. Martin Tomešek, DiS. et DiS. martin.tomesek@evangnet.cz Jablůnka
Mgr. Marta Třísková, DiS. triskova.marta@seznam.cz Zábřeh
Mgr. Lucie Veličková l.velickova@seznam.cz Ostrov
Vítězslav Vurst slavek.vurst@gmail.cz Zábřeh
PhDr. Renata Zeleníková, Ph.D. renata.zelenikova@seznam.cz Ostrava


ČLENSKÉ SCHŮZE:

Členská schůze 3.11.2017

 • členská schůze se konala v rámci setkání poradců na Mezinárodním veletrhu pohřebnictví a důstojného umírání v Lysé nad Labem

Členská schůze 2.4. 2016

 • členská schůze se konala dne 2.4. 2016 od 10:00 hodin na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Joštova 10, učebna U53 v 5. patře. https://www.fss.muni.cz/

První valná hromada 6. – 7. 6. 2015

 • První valná hromada Asociace poradců pro pozůstalé, z. s.  se uskuteční na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultě humanitních studií (budova U10, 3. patro, místnost č. 302) ve dnech 6. – 7. 6. 2015.
 • Program jednání 6. 6. 2015 (začátek v 10:00 hod.)
  1. Zahájení jednání
  2. Vystoupení předsedkyně Asociace
  3. Činnost předsednictva Asociace
  4. Prohlídka lesního hřbitova ve Zlíně
  5. Webové stránky Asociace
  6. Členský poplatek Asociace
 • Program jednání 7. 6. 2015 (začátek v 9:00 hod.)
  1. Aktuální legislativa v oblasti pohřebnictví
  2. Různé
  3. Závěr
 • Diskuse je součástí každého z bodů jednání.