Jsou moje reakce normální?

Přirozenou, normální reakcí na tuto ztrátu je smutek.
Proces truchlení pak představuje určitý způsob zpracovávání této ztráty, proces vyrovnávání se s danou situací.
Reakce na ztrátu jsou patrné na všech úrovních (bio-psycho-sociální-spirituální)

Projevy na emociální úrovni
Šok, zármutek, smutek a žal, touha, úzkost a strach a obavy („Co se mnou bude? Co si počnu?“), hněv, vztek („Proč se to stalo?“), pocity viny, osamělost a opuštěnost, ztráta smyslu života, žárlivost a závist, otupělost, pocity bezmocnosti a beznaděje apod.

Projevy na kognitivní úrovni
Depresivní myšlenky, odmítání skutečnosti, zmatek, dezorientace, nedůvěra, obsedantní zabývání se vzpomínkami na ztracený objekt, poruchy koncentrace pozornosti, halucinace atd.

Projevy na úrovni chování
Pláč, vzdychání, únikové reakce (alkohol, drogy, hyperaktivita, denní snění, náboženské zanícení, ale také např. únik do nemoci nebo suicidální tendence), poruchy spánku, sny, změna stravovacích návyků, rezignace na sociální kontakty, změny související se sexuálním životem apod.

Projevy na tělesné úrovni
Tělesný diskomfort, problémy s dýcháním (dušnost, dechová nedostatečnost, ale také psychosomatické reakce – kašel apod.), únava a svalová slabost, nedostatek energie, třes, bolesti na prsou („píchá mě u srdce“),pocit sevřeného hrdla, sucho v ústech, knedlík v krku, senzorická přecitlivělost (citlivost na intenzivní světlo a hluk), nespavost, problémy s příjmem potravy a s tím související signifikantní změny váhy, porucha imunitního systému a náchylnost k infekcím apod.

Obvyklé reakce pozůstalých

 • Problémy v intimních vztazích
 • Zapomnětlivost
 • Špatná pozornost (snížená koncentrace)
 • Návaly pláče
 • Poruchy spánku
 • Změny ve stravovacích návycích
 • Pocity smutku, opuštěnosti, „nepřítomnosti duchem“, hněv, osamělost, zmatenost

Fáze smutku, resp. truchlení

 1. krátké období otřesu, šoku („Ne, to nemůže být pravda!“)
 2. období intenzivního smutku, ventilace emocí a manifestace symptomů zármutku na všech úrovních
 3. období adaptace/akceptace (přijetí), smíření, zvládnutí životní ztráty
  („Ach jo, co se dá dělat…“)

Model Elizabeth Kübler-Rossové, známý též jako pět fází smutku:

 1. Šok a Popírání (denial).
 2. Hněv (anger) – vztek, agrese a hněv.
 3. Smlouvání (bargain).
 4. Deprese (depression) – pocity únavy, nedostatkem energie, slzami na krajíčku, beznaděj, problémy se spánkem nebo naopak dlouhým vyspáváním. Může se také objevovat nadužívání alkoholu, drog, ale i přejídání jako náhražka „lásky“.
 5. Smíření (accceptance).
Sdílejte tento článek: