Kurzy

KURZ „DĚTI A ZTRÁTA“

bližší informace o kurzu naleznete na této stránce Poradny Vigvam


KURZ PORADCE PRO POZŮSTALÉ

Aktuální termíny přípravných kurzů pro poradce pozůstalých naleznete na stránkách Evisnetu: Nabídky přípravných kurzů pro poradce pozůstalých

Informace k profesní kvalifikaci Poradce pro pozůstalé:

 • Dne 1. 7. 2012 byla v Národní soustavě kvalifikací zveřejněna profesní kvalifikace Poradce pro pozůstalé.
 • Rámec kvalifikačního a hodnotícího standardu Poradce pro pozůstalé stanovuje zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
 • Cílem kvalifikačního a hodnotícího standardu profesní kvalifikace poradce pro pozůstalé (kód 69-020-M) je umožnit zvýšení kvalifikace všem laikům i profesionálům v České republice, kteří již léta dobrovolně přispívají ke zkvalitnění života pozůstalých. Je to vodítko pro náš vlastní odborný růst.

Nároky na kandidáta nové kvalifikace:

 • Doporučujeme ukončené úplné střední vzdělání, alespoň jednoletou praxi s pozůstalými pod dohledem supervizora, od něhož může být ke zkoušce vydáno doporučení, popřípadě alespoň od ředitele poradny, hospice, nemocnice, domova seniorů, náčelníka hasičského záchranného sboru, první pomoci, policie, armády, horské služby nebo ředitele pohřební služby.
 • V případě, že je uchazeč sám v roli pozůstalého, požaduje se čestné prohlášení, že od úmrtí blízké osoby uběhlo minimálně 13 měsíců.

Hodnotový kontext poradce:

 • Zákonnost
 • Citlivost vůči kulturní a osobní odlišnosti při truchlení
 • Spolusdílení – spolunesení
 • Duchovní rozměr smrti
 • Přiměřenost pietního chování
 • Návaznost služeb
 • Důstojnost umírání i truchlení

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu:

Doporučená literatura:

KUBÍČKOVÁ, N. Zármutek a pomoc pozůstalým. Praha: Nakladatelství ISV, 2001.
ŠPATENKOVÁ, N. KRIZE. Psychologický a sociologický fenomén. Praha: Grada Publishing, 2004.
ŠPATENKOVÁ, N. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2004.
ŠPATENKOVÁ, N. Poradenství pro pozůstalé. Praha: Grada Publishing, 2008.
ŠPATENKOVÁ, N. (ed.). O posledních věcech člověka. Praha: Galén, 2014.
KOTRLÝ, T. Pohřeb a jeho organizace. Informační brožura. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, nedat. Online: Pohreb-a-jeho-organizace a verze pro tisk Pohreb-a-jeho-organizace-tisk

 

Sdílejte tento článek: