Pravidla poradenství

Ztráta blízkého člověka

nabourává u pozůstalých:
– pocit vlastní identity („Jsem ještě manželka, když mi zemřel manžel? Ne, už nejsem, jsem vdova…“)
– pocit vlastní integrity („Něco ve mně zemřelo, jako bych ztratil kus svého já…“)
– vztahy s jinými lidmi („Není mi dobře samotné, ale není mi dobře ani mezi lidmi.“)
– a přesvědčení o stabilitě a bezpečnosti světa („Jak to jen Bůh mohl dopustit?“).

Mýty o truchlení
Pohřeb je zbytečný, jen znovu oživuje rány.
Zlomené srdce se nikdy nezahojí.
Člověk se nemůže přenést přes ztrátu dítěte.
Čas hojí všechny rány.
Děti musíme chránit před prožitkem ztráty.

Nejčastější omyly
Používání eufemismů místo „silných“ slov (spí, odešel…)
Obava zmínit se o zemřelém
Snaha zabránit pláči
Poskytování „dobrých rad“ a „planých útěch“
Podléhání mýtům o truchlení
Hraní si na spasitele

Neúčelné rady
Vzchopte se, máte přece pro koho žít!
Musíte být silná!
Vzmuž se trochu!
Jsi pořád mladá, můžeš se ještě znovu provdat.
Jsi pořád mladá, můžeš mít ještě další dítě.
To bude dobré…Chce to čas…
Máte ještě celý život před sebou…

KOMPLIKOVANÉ OTÁZKY

 • Jak se cítíte?
 • Co ode mne očekáváte?
 • Co pro Vás mohu udělat?

Pomoc pozůstalým

Pozůstalí si mohou pomoci sami (info o truchlení, příběhy jiných pozůstalých, brožurky, knihy, techniky duševní hygieny).

Pozůstalým mohou pomoci jejich blízcí (truchlící tuto pomoc očekávají, ale nedostávají).

Pozůstalým mohou pomoci odborníci (LD, KC, psycholog, sociální pracovník, lékař, poradce pro pozůstalé)

DOPORUČENÍ

 • Nemluvit příliš, nechat prostor hlavně pozůstalému
 • Dovolit, aby se ticho stalo součástí konverzace
 • Spíš než zvažovat, co říci, naslouchat bez odsuzování
 • Poskytovat ujištění, že jste udělali Vy i pozůstalí vše, co bylo ve Vašich silách
 • Dovolit truchlení – normalizovat reakce
 • Udělat si na rozhovor čas
 • Představit si sám sebe v roli pozůstalého
 • Používat otevřené otázky
 • Nedávat zbytečné rady
 • Nepřerušovat truchlícího v hovoru
 • Používat prvky aktivního naslouchání (aha, ano, hmm…)

VHODNÉ FORMULACE

 • Je mi to líto…
 • Cítím s Vámi. 
 • Jak to všechno zvládáte? 
 • Musí to být pro Vás těžké. Co je pro Vás nejtěžší? 
 • Ne, není to spravedlivé.

UPOZORNĚNÍ

Pokud Vám zemře klient, i Vy se může ocitnout v roli truchlících.
Každá konfrontace se smrtí (resp. ztrátou) může aktivizovat nezpracovaný zármutek.

Sdílejte tento článek: