Co pozůstalým pomáhá?


Smrt milovaného člověka je největší ztrátou, která nás může postihnout.

Když nám zemře někdo blízký, je to jako by se nám zhroutil celý svět, jako by náš život najednou ztratil smysl… Smrtí ztrácíme milovaného člověka navždy, definitivně. Už nikdy se s ním nesetkáme, už nikdy nás nepohladí, nepochválí, už nikdy nic nebude tak jako dřív…

Máme pocit, že už nikdy nemůžeme být šťastní… Naše srdce bolí a hrozí, že pukne žalem, oči pálí od potoků slz… Jsme hluboce zarmoucení, truchlíme…“

Desatero pro pozůstalé

  1. Zapojte se do přípravy pohřbu
  2. Věnujte pozornost tomu, co jíte
  3. Zachovejte pokud možno normální režim
  4. Posuďte svůj zdravotní stav
  5. Hovořte o zemřelém člověku
  6. Dovolte si truchlit
  7. Udělejte si na truchlení čas
  8. Dovolte si zlostné pocity
  9. Dovolte druhým, aby vám pomáhali
  10. Nebojte se vyhledat / požádat o pomoc

Úkoly pro pozůstalé: 4P

Přijmout ztrátu jako realitu.
Prožít si zármutek.
Přizpůsobit se světu, ve kterém zemřelý chybí.
Přeinvestovat city (citově se odpoutat od zemřelého a investovat city do jiného vztahu). (Worden 1982, s. 36-37)

———————————————————–

ABC poškozených a pozůstalých po obětech dopravních nehod

Vážení čtenáři,
aktualizovaná a současně rozšířená publikace „ABC poškozených a pozůstalých po obětech dopravních nehod“ navazuje na předchozí vydání z let 2007 a 2012. Jejím hlavním cílem je pomoci těm, kteří se po dopravní nehodě ocitají v nelehké životní situaci. Všem těm napomůže orientovat se v problematice, na kterou nebývá většinou nikdo připraven, a poradí, jaké kroky podniknout. Čtenáři v ní najdou – jak věříme – odpovědi na všechny své důležité otázky.

Brožura je ke stažení na tomto odkazu:
http://poradci-pro-pozustale.cz/wp-content/uploads/2023/01/abc_digi_publikace.pdf

Smysl života po ztrátě (brožura)

Autor: Mgr. Monika Hasalová

Milý čtenáři,

došel jsi do momentu svého života, kdy tvé ruce sáhly po tomto textu. Pak jsi přišel o někoho známého či velmi blízkého, nebo si přeješ pomoci někomu v tomto stavu, či cítíš, že smrt a truchlení ač je bolestivé je i významná iniciační fáze života. Vítej.

Ráda bych ti poskytla podporu a pocit bezpečí. Setkal jsi se se situací, která je pro tebe novou. Dovol si cítit a prožívat cokoli, co ti přichází. Jsi jedinečný/á a i tvé prožívaní je takové…

… celá brožura ke stažení zde


Jak o svém onemocnění mluvit s dětmi (brožura)

Autor: Mamahelp

Když se to stane… Do posledního okamžiku tomu nevěříme.

Slyšíme hlas lékaře: „Teď je třeba provést předoperační vyšetření…“

Jak to ale řeknu dětem???

… celá brožura ke stažení zde

Sdílejte tento článek: