Co pozůstalým pomáhá?

Mgr. Monika Hasalová – Smysl života po ztrátě:

https://cdn-smartemailing.cz/6513/media/smysl-zivota-po-ztrate/smysl-zivota-je-rust-monika-hasalova.pdf?sid=efae36d6309840dbad97fb4197bbedef&t=n


Smrt milovaného člověka je největší ztrátou, která nás může postihnout.

Když nám zemře někdo blízký, je to jako by se nám zhroutil celý svět, jako by náš život najednou ztratil smysl… Smrtí ztrácíme milovaného člověka navždy, definitivně. Už nikdy se s ním nesetkáme, už nikdy nás nepohladí, nepochválí, už nikdy nic nebude tak jako dřív…
Máme pocit, že už nikdy nemůžeme být šťastní… Naše srdce bolí a hrozí, že pukne žalem, oči pálí od potoků slz… Jsme hluboce zarmoucení, truchlíme…“

Desatero pro pozůstalé

  1. Zapojte se do přípravy pohřbu
  2. Věnujte pozornost tomu, co jíte
  3. Zachovejte pokud možno normální režim
  4. Posuďte svůj zdravotní stav
  5. Hovořte o zemřelém člověku
  6. Dovolte si truchlit
  7. Udělejte si na truchlení čas
  8. Dovolte si zlostné pocity
  9. Dovolte druhým, aby vám pomáhali
  10. Nebojte se vyhledat / požádat o pomoc

Úkoly pro pozůstalé: 4P

Přijmout ztrátu jako realitu.
Prožít si zármutek.
Přizpůsobit se světu, ve kterém zemřelý chybí.
Přeinvestovat city (citově se odpoutat od zemřelého a investovat city do jiného vztahu). (Worden 1982, s. 36-37)

Sdílejte tento článek: