Poslání Asociace poradců pro pozůstalé

Asociace poradců pro pozůstalé (APPP) je zapsaný spolek, který byl založen za účelem rozvoje i propagace profesionálního a nestranného poradenství pro pozůstalé.

Naše poslání:

Sdružujeme profesionální poradce pro pozůstalé s cílem pracovat společně na rozšiřování a zkvalitňování nabízených služeb truchlícím klientům. Snažíme se rovněž o vytváření společenského klimatu usnadňujícího životní situaci pozůstalých. Nabízíme prostor pro otevřenou diskusi o otázkách souvisejících s umíráním a smrtí.

Jako poradci pro pozůstalé poskytujeme své služby všem, kteří prožili očekávanou, ale i náhlou ztrátu blízkého člověka nebo pečují o umírajícího. Nabízíme pomoc tam, kde smutek není z nejrůznějších důvodů přijímán.

Naše cíle:

 • zpracování koncepce poradenství pro pozůstalé
 • spolupráce s orgány veřejné správy a samosprávy
 • podílení se na řešení aktuálních otázek z oblasti poradenství pro pozůstalé
 • realizace výzkumné činnosti v této oblasti
 • připomínkování legislativních norem z oblasti pohřebnictví
 • vzdělávání poradců pro pozůstalé
 • supervize v této oblasti

Doprovodné aktivity:

 • pořádání seminářů a konferencí
 • pořádání debat
 • publikační a dokumentační činnost
 • poskytování supervize

Námi nabízené poradenství:

V dnešní době mají pozůstalí možnost obrátit se na odborníky v doprovázení po ztrátě blízkého člověka,
profesionální poradce pro pozůstalé.

Poradenství pro pozůstalé je zaměřeno holisticky; poradce doprovází pozůstalého jeho zármutkem a truchlením s ohledem na všechny čtyři dimenze jeho osobnosti: fyzickou, psychickou, sociální a spirituální.

Rekrutujeme se např. z řad psychologů, psychoterapeutů, lékařů, duchovních, sociálních pracovníků, sociálních pedagogů, pracovníků v pohřebních službách atp.

Nabízená podpora:

Jsme si vědomi, že naši klienti potřebují pomoc a podporu zejména v následujících čtyřech oblastech:

 • PSYCHICKÉ (např. pokud mají potřebu mluvit o úmrtí, nevědí, jak zvládat vlastní reakce i reakce okolí)
 • PRAGMATICKÉ (např. pomáhat s výběrem rakve, hrobu, úpravou těla zesnulého)
 • INFORMAČNÍ (zjišťování, kde se přechodně nachází tělo zesnulého, jaká je zákonná lhůta k objednávce pohřbu)
 • EKONOMICKÉ (např. pohřebné, pohřeb na splátky)
Sdílejte tento článek: