Kurzy a termíny zkoušek

Milé kolegyně a kolegové,

zveme Vás na další “ kafíčko – théčko“, nyní s tématem LGBT+ lidé a zármutek.
Zkratka LGBT+ zastřešuje osoby nevětšinové sexuální orientace nebo genderové identity, přičemž L = lesby, G = gayové, B = bisexuální osoby a T = transgender osoby. Někdy je možné se setkat i s dalšími písmeny v rámci této zkratky, která zde reprezentuje +
Přihlášení prosíme do 17. 6. 2024, poté odešleme link ZOOM.

Kurz pro odborné poradce – Poradenství pro pozůstalé
Termín: 21. – 24. 8. 2024
Místo: Olomouc

Leták – Poradenství_pro pozůstalé
Program kurzu


Aktuální termíny zkoušky profesní kvalifikace Poradce/poradkyně pro pozůstalé:

25. 5. – 26. 5. 2024
31. 5. 2024
28. 6 – 29. 6. 2024

Místo konání zkoušky: Centrum PRO, Opavská 3, Šternberk
Autorizované osoby realizující zkoušku:
PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., MBA
Mgr. et Mgr. Drahomír Ševčík
Přihlášení: n.spatenkova@gmail.com

26. 3. 2024 Káva či thé o čtvrté – Nahlédnutí pod pokličku řízení o pozůstalosti

Leták – Káva či thé o čtvrté


Pozvánky na supervize v jednotlivých krajích pro členy APPP:

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Středočeský kraj, Ústecký kraj, Praha

Jihomoravský kraj

Supervize – členové APPP, kteří nepatří do uvedených krajů


Pracujete s pozůstalými a nejste členy Asociace? I na Vás myslíme a nabízíme možnost online supervize za velmi přátelských podmínek.
Přijďte sdílet své radosti i strasti, mluvit o tom, co doprovázení pozůstalých znamená pro Vás.

Leták – Supervize on-line pro nečleny


Autorizovaná osoba MMR ČR Naděžda Špatenková vypisuje pro zájemce nové termíny zkoušek profesní kvalifikace Poradce/poradkyně pro pozůstalé:
👉 22. 10. , 30. 10. a 30. 11. 2023
Zájemci o zkoušku nechť kontaktují:
PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., MBA – n.spatenkova@gmail.com

V Národní soustavě kvalifikací (NSK) byla zveřejněna revize profesní kvalifikace Poradce pro pozůstalé v platnosti od 7. 10. 2020.

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-475-Poradce_pro_pozustale/revize-2277

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-475-Poradce_pro_pozustale/revize-2277/hodnotici-standard/cast-4


KURZ „DĚTI A ZTRÁTA“

bližší informace o kurzu naleznete na této stránce Poradny Vigvam


KURZ PORADCE PRO POZŮSTALÉ

Aktuální termíny přípravných kurzů pro poradce pozůstalých naleznete na stránkách Evisnetu: Nabídky přípravných kurzů pro poradce pozůstalých

Informace k profesní kvalifikaci Poradce pro pozůstalé:

 • Dne 1. 7. 2012 byla v Národní soustavě kvalifikací zveřejněna profesní kvalifikace Poradce pro pozůstalé.
 • Rámec kvalifikačního a hodnotícího standardu Poradce pro pozůstalé stanovuje zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
 • Cílem kvalifikačního a hodnotícího standardu profesní kvalifikace poradce pro pozůstalé (kód 69-020-M) je umožnit zvýšení kvalifikace všem laikům i profesionálům v České republice, kteří již léta dobrovolně přispívají ke zkvalitnění života pozůstalých. Je to vodítko pro náš vlastní odborný růst.

Nároky na kandidáta nové kvalifikace:

 • Doporučujeme ukončené úplné střední vzdělání, alespoň jednoletou praxi s pozůstalými pod dohledem supervizora, od něhož může být ke zkoušce vydáno doporučení, popřípadě alespoň od ředitele poradny, hospice, nemocnice, domova seniorů, náčelníka hasičského záchranného sboru, první pomoci, policie, armády, horské služby nebo ředitele pohřební služby.
 • V případě, že je uchazeč sám v roli pozůstalého, požaduje se čestné prohlášení, že od úmrtí blízké osoby uběhlo minimálně 13 měsíců.

Hodnotový kontext poradce:

 • Zákonnost
 • Citlivost vůči kulturní a osobní odlišnosti při truchlení
 • Spolusdílení – spolunesení
 • Duchovní rozměr smrti
 • Přiměřenost pietního chování
 • Návaznost služeb
 • Důstojnost umírání i truchlení

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu:

Doporučená literatura:

KUBÍČKOVÁ, N. Zármutek a pomoc pozůstalým. Praha: Nakladatelství ISV, 2001.
ŠPATENKOVÁ, N. KRIZE. Psychologický a sociologický fenomén. Praha: Grada Publishing, 2004.
ŠPATENKOVÁ, N. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2004.
ŠPATENKOVÁ, N. Poradenství pro pozůstalé. Praha: Grada Publishing, 2008.
ŠPATENKOVÁ, N. (ed.). O posledních věcech člověka. Praha: Galén, 2014.
KOTRLÝ, T. Pohřeb a jeho organizace. Informační brožura. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, nedat. Online: Pohreb-a-jeho-organizace a verze pro tisk Pohreb-a-jeho-organizace-tisk

Sdílejte tento článek: